🔴 நாட்டு பசு இயற்கை உரம்

 

    ஸ்ரீ குருஜி ஆஸ்ரமத்தில் இருக்கும் கோசாலையில் இருந்து பெறக்கூடிய நாட்டு பசுவின் உரம் 1 கிலோ 35 ரூபாய்க்கு வழங்கபடுகிறது. கூரியர் கட்டணம் தனியாக பெறப்படும் மேலும் விபரங்களுக்கு கீழே உள்ள எண்ணிற்கு அழைக்கவும்.

Copyright ©  Sri Guruji Ashramam - www.srigurujiashramam.comAll rights reserved.  Contact us