🔴 மகாலஷ்மி அஞ்சனம்🔴 மகாலஷ்மி அஞ்சனம்🔴


🔥 பணப்பிரச்சிணை நிரந்தரமாக தீரும்.

🔥 செல்வ வளம் பெருகும். 

🔥 குடும்பத்தில் ஐஸ்வர்யம் உண்டாகும்.

🔥 பொருளாதார தடை விலகும்.

🔥 தொழில்மேன்மை அடையும்.

🔥 வியபாரம் அபிவிருத்தி அடையும்

🔥 கண்திருஷ்டியிலிருந்து பாதிப்பு விலகும்.
   
🔥 தீய சக்திகள் அனுகாது ,

🔥 காரியத்தடை ஏற்படாது ,

🔥 ஏவல்,பில்லி,சூனியம், செய்வினை பாதிப்பு விலகும்.

🔥 ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கும்.  


🔴 மகாலஷ்மி அஞ்சனம் மகாலஷ்மியின் அருளை பரிபூரணமாக ஈர்த்து தரும் அபூர்வ மூலிகை மற்றும் மகாலஷ்மியின் பீஜ மந்திரத்தை கொண்டு உருவேற்றபட்டது.


🍁  பயன்படுத்தும் முறை 🍁


🔴 மகாலஷ்மி அஞ்சனம் ஸ்ரீ குருஜி ஆஸ்ரமத்தில் உருவாக்கப்பட்டது இந்த அஞ்சனத்தில் உள்ள மூலிகை ஆறுமாதம் மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். 

🔴 மகாலஷ்மி அஞ்சனம் வெறும் கைகளால் தொடக்கூடாது அஞ்சனத்தின் கூட செப்பு கம்பி வழங்கப்படும்  அதன் மூலமாகவே பயன்படுத்தவும்.

🔴 மகாலஷ்மி அஞ்சனம் புருவ மத்தியில் அல்லது இரண்டு புருவங்களில் வைத்து கொள்ளலாம்.  இந்த அஞ்சனத்தை தாயத்தாகவும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். 

🔴 மகாலஷ்மி அஞ்சனம் இறுக ஆரம்பத்தில் சுத்தமான பசு நெய் ஒரு சொட்டு விடலாம் மற்றப்படி ஈரம் படகூடாது.

🔴 ஒருவர் பயன்படுத்தும் மகாலஷ்மி அஞ்சனத்தை மற்ற யாரும் பயன்படுத்த கூடாது பயன்படுத்தும் பட்சத்தில் பலன் கிடைக்காது.

🔴 துக்கவீடு செல்லும் போது பயன்படுத்த கூடாது

🔴 மகாலஷ்மி அஞ்சனம் ஆறு மாதம் கழித்து நீர் நிலையில் விட்டு விடவும்.

  


Copyright ©  Sri Guruji Ashramam - www.srigurujiashramam.comAll rights reserved.  Contact us