🔴 மகாலஷ்மி தாயத்து


🔴 மகாலஷ்மி தாயத்து 🔴 


🔴 மகாலஷ்மி தாயத்து 🔴


🔥 பணப்பிரச்சிணை நிரந்தரமாக தீரும்.

🔥 செல்வ வளம் பெருகும். 

🔥 குடும்பத்தில் ஐஸ்வர்யம் உண்டாகும்.

🔥 பொருளாதார தடை விலகும்.

🔥 தொழில்மேன்மை அடையும்.

🔥 வியபாரம் அபிவிருத்தி அடையும்

🔥 கண்திருஷ்டியிலிருந்து பாதிப்பு விலகும்.
   
🔥 தீய சக்திகள் அனுகாது ,

🔥 காரியத்தடை ஏற்படாது ,

🔥 ஏவல்,பில்லி,சூனியம், செய்வினை பாதிப்பு விலகும்.

🔥 ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கும்.  


🔴 மகாலஷ்மி தாயத்து  மகாலஷ்மியின் அருளை பரிபூரணமாக ஈர்த்து தரும் அபூர்வ மூலிகை, யந்திரம் மற்றும் மகாலஷ்மியின் பீஜ மந்திரத்தை கொண்டு உருவேற்றபட்டது.🍁  பயன்படுத்தும் முறை 🍁

🔴 மகாலஷ்மி தாயத்து  ஸ்ரீ குருஜி ஆஸ்ரமத்தில் உருவாக்கப்பட்டது இந்த தாயத்தை  மூலிகை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டதால் ஆறுமாதம் மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். 
 
🔴 ஒருவர் பயன்படுத்தும் மகாலஷ்மி தாயத்தை மற்ற யாரும் பயன்படுத்த கூடாது பயன்படுத்தும் பட்சத்தில் பலன் கிடைக்காது.

🔴 மகாலஷ்மி தாயத்தை ஆறு மாதம் கழித்து நீர் நிலையில் விட்டு விடவும்.Copyright ©  Sri Guruji Ashramam - www.srigurujiashramam.comAll rights reserved.  Contact us